Werkveld

"Steeds weer een verrassend efficiënte oplossing!"

 

"Wij maken van een groep mensen en organisaties een zelforganiserend team die ook effectief blijft in veranderende omstandigheden".

 

 

Toeleveranciers in de maakindustrie

De maakindustrie staat al jaren onder druk door overcapaciteit, margedruk en en toenemende (wereldwijde) concurrentie. Toeleveranciers aan de industrie en offshore kunnen alleen overleven als zij internationale klanten snel weten te bedienen met vrijwel uitontwikkelde innovatieve oplossingen van een hoge kwaliteit die garant staan voor een hoge productiviteit voor de klant.

 

In de betonindustrie draait het om efficiente innovaties, gewichtsbesparing, een hoge repetitiefactor en slimme integrale prefab oplossingen die de doorlooptijd verkorten en risico's wegnemen op de bouwplaats. K2MC begrijpt de specifieke uitdagingen van verschillende Engineering-to-Order omgevingen en weet dit om te zetten in passende trajecten waarbij de keten van toeleverancier naar klant efficiënt en stabiel samenwerkt. K2MC heeft zo diverse opdrachten uitgevoerd voor de offshore, betonindustrie, verpakkingsindustrie en staalverwerkende industrie.

 

Technisch dienstverleners

Installatiebedrijven in de inframarkt hebben historisch gezien altijd al te maken met het vinden van een goede balans tussen het centraliseren van kennis en het decentraal organiseren van montage- en servicecapaciteit. Met de komst van Systems Engineering samen met Systeemgerichte Contractbeheersing samen met Generieke Proceseisen Industriele Automatisering is het ook noodzakelijk geworden om procestaken decentraal te organiseren zodat het ontwerp aantoonbaar juist wordt gerealiseerd zonder dat enorme organisatiekosten ontstaan. K2MC weet steeds aanwezige kennis en ervaringen aan te wenden om efficient te blijven.

 

Samenwerken aan prestatiecontracten in de infrastructuur

De overheid koopt steeds meer in op basis van "Best Value Procurement". De opdrachtgever faciliteert en de opdrachtnemer gaat hierbij het voortouw nemen zodat een verschuiving ontstaat van 'controleren en beheersen' naar 'loslaten en vertrouwen'. Echter de praktijk blijkt weerbarstig als middels een groot aantal eisen veel risico's bij de markt neergelegd worden die een relatie hebben met de verzuiling binnen de overheid. De samenwerking komt onder druk te staan als vervolgens een consortium, die bij gelegenheid is gaan samenwerken, wordt geconfronteerd met het daadwerkelijk optreden van risico's. Als dan ook nog eens onvermijdelijke scopewijzigingen gaan spelen, is de komst van K2MC als onafhankelijke partij een bewezen oplossing om bruggen te slaan tussen toeleveranciers, consortium en overheidspartijen.

K2MC Interim BV - KvK 53820201 - BTW NL8510.31.080.B01 - Copyright ©

Wij werken voor bedrijven en organisaties in: Nederland - België - Frankrijk - Groot Brittannië - Denemarken - Tsjechië - China